NASTANEK NOVIH VZORCEV

V drugem sklopu projekta je pozornost namenjena novim vzorcem in izdelavi čipk po le-teh. Vzorci kot likovne predloge oz. papirci so eden osnovnih pripomočkov klekljanja.

Vzorci nastajajo na podlagi motivov zgodb, ki še živijo med prebivalci Žirov in se na sam kraj kakor koli navezujejo. Z zbiranjem zgodb so učenci višjih razredov pričeli že v preteklem šolskem letu. Nekaj motivov zgodb je za našo čipkarsko šolo likovno upodobila profesionalna risarka vzorcev ga. Vida Kejžar, deloma pa se bodo v različnih likovnih tehnikah s tovrstnim delom srečali vsi učenci naše šole. Prvi so se poskusili učenci 2. razredov, ki so v črno-beli tehniki ilustrirali žirovske zgodbe.

PRIMERA ZGODBE, VZORCA IN ČIPKE

BOG IMA MLADE

Popotnik je hodil od vasi do vasi. Bil je mizar in je kdaj tudi komu kaj izrezljal. Najraje križe. Nekoč je moral pri eni hiši prespati. To je bilo v Brekovicah, kjer je spal na skednju. Ta večer se ga je napil in ni vedel, da je izgubil par križev v senu, niti ko je odšel od hiše. Ko so se otroci odšli igrat na skedenj, je najmlajši opazil razmetane križe v senu. Hitro je stekel k materi in ji povedal: ”Mama, mama, pojdite gledat. Na skednju je imel Bog mlade”.                                          

(vir: Tončka Oblak, zapisal Rok Oblak, 9. a) 

 

 

 

PRIMERA ZGODBE, VZORCA IN ČIPKE

BOG IMA MLADE

Popotnik je hodil od vasi do vasi. Bil je mizar in je kdaj tudi komu kaj izrezljal. Najraje križe. Nekoč je moral pri eni hiši prespati. To je bilo v Brekovicah, kjer je spal na skednju. Ta večer se ga je napil in ni vedel, da je izgubil par križev v senu, niti ko je odšel od hiše. Ko so se otroci odšli igrat na skedenj, je najmlajši opazil razmetane križe v senu. Hitro je stekel k materi in ji povedal: ”Mama, mama, pojdite gledat. Na skednju je imel Bog mlade”.                                          

(vir: Tončka Oblak, zapisal Rok Oblak, 9. a) 

OD KOD IME »JEZERA«

Na »Jezerih« (širše območje ob Jezerski ulici) je bilo vedno močvirno. Tu se je najdlje v celih Žireh zadržala voda. Šele ko so zgradili kanalizacijo, se je območje posušilo. To področje spada pod katastrsko občino Dobračeva. En del te katastrske občine se imenuje Jezero. Zajema območje od Jerneja oz. Franca Mesarja od Burnikove Cilke in od Bartela do Glažarja. To je ob Jezerski ulici, kjer je bilo vedno mokro in so stala jezerca. Izraz, da greš ali si doma »na Jezerih«, se uporablja še danes. Jezerska ulica se je poimenovala, ko so zbirali podpise za imena ulic v Žireh. To ime je predlagal moj praded, ki je menil, da morajo imeti imena ulic pomen, ki je povezan z naravo. Ime Jezerska ulica je povezano z vodo, ki se je tu vedno zadrževala, ker ni mogla nikamor odteči, ker je bila zemlja močvirna.                           

 (vir: Stanislav Kristan, zapisal Nejc Jesenko, 9. c)