Cilji in rezultati projekta:

Za slogan vseh priprav in končne predstavitve smo izbrali Živeti čipko oz. living lace (zaradi mednarodnega kongresa 2016), s katerim želimo predstaviti žirovsko čipko kot stalno oz. možno spremljevalko vsakdanjega življenja Žirovcev. Projekt je zasnovan na ideji povezovanja: tradicionalnega in sodobnega.

S pomočjo učencev 8. in 9. razreda in njihovih staršev, starih staršev, sosedov … smo že v preteklem šoslkem  letu pridobili več kot sto po večini še neobjavljenih žirovskih pripovedi, ki so in še živijo med Žirovci. Izmed dobljenih zgodb je bilo za začetek izbranih za Žiri nekaj najbolj reprezentativnih oz. zanimivih, motive nekaterih so učenci pri likovni že upodobili in so po njih nastale čipke, nekaj pa smo jih dali naraistai profesionalni risarki vzorcev, Vidi Kejžar. Te smo učencem klekljarske šole že razdelili, skupaj z eno starejšo, izkušeno klekljarico bodo te vzorce sklekljali.

Sicer pa bi projekt na šoli v tem smislu nadaljevali, vanj pa skušali vključiti vse učence, seveda po svojih zmožnosti.

Trajanje projekta:

Od septembra 2015 do junija 2016 v  štirih delih:

  1. del: september –oktober 2015
  2. del: november–december 2015
  3. del: januar–februar 2016
  4. del: marec–junij 2016

1. del: tradicija, dediščina

– seznanitev učencev in učiteljev z žirovsko čipko, zgodovino, postopkom izdelave – izvedba delavnic v šoli;

– vpetost žirovske tradicije v vzgojno-izobraževalno delo (prim. didaktične igre na temo čipke/, (ne)umetnostna besedila na temo čipke …).                     

REZULTAT: POZNAVANJE POSTOPKA IZDELAVE ČIPKE, ŽIROVSKE TRADICIJE IZDELOVANJA ČIPKE

2. del: razvoj novih vzorcev

– zbiranje (urbanih) pripovedi, kot živih pričevanj o načinu življenja v Žireh (varovanje/ohranjanje lokalne nesnovne kulturne dediščine);

– razvoj novih vzorcev za čipko (materialna kulturna dediščina);

– izdelava čipk po novih vzorcih (varovanje lokalne in nacionalne materialne kulturne dediščine), izdelava božično-novoletnih voščilnic, okraskov z motivi novo nastalih papircev.

REZULTAT: ZAPISANE URBANE PRIPOVEDI, LIKOVNI IZDELKI Z MOTIVI TEH PRIPOVEDI, V KATERE SO VKLJUČENE KLEKLJARSKE TEHNIKE; BOŽIČNO-NOVOLETNE ČESTITKE, OKRASITEV ŠOLE.

3 del: aplikacije

– vključenost čipke v predmetno stvarnost (nekoč in danes);

– prenos čipke v/na druge objekte, predmete – sodelovanje z Alpino, studio Draž …;

– diseminacija (klekljani vzorci, spominki …).

REZULTAT: NOVI, UPORABNI/SODOBNI PREDMETI, KI VKLJUČUJEJO ČIPKO

4. del: ‘globalna’ čipka (čipka v svetu)

– izdelava spletne strani na strani OŠ Žiri (čipkarski šoli) in/oz. žirovska čipka na spletu (wikipedia, facebook …);

– seznanjanje s svetovno klekljarsko tradicijo, drugimi svetovnimi klekljarskimi središči, tehnikami izdelave.

– priprava spremljevalnega (kulturnega) programa ob zaključki projekta;

– predstavitev žirovske/slovenske tradicije svetovni javnosti, medkulturnost, kar sovpada s mednarodnim kongresom OIDFA 2016, na katerem se bo – tako v Žireh kot v Ljubljani svetovni javnosti – predstavila tudi naša čipkarska šola.

REZULTAT: ŽIROVSKA ČIPKA NA SPLETU, POZNAVANJE SVETOVNE KLEKLJARSKE TRADICIJE, OSREDNJA PRIREDITEV OB PRAZNOVANJU 110-LETNICE ČIPKARSKE ŠOLE

SPREMLJEVALNA  DEJAVNOST

Priprava in izid zbirke žirovskih ljudskih pripovedi s slikovnim gradivom čipk.

                                                                                   

Petra Novak – koordinatorica projekta